Tangkak, 30 april : SSTMI sekali lagi memacu pelajarnya ke arah lebih tiggi khususnya dalam bidang akademik, kali ini dengan mengadakan lawatan ke Kolej Matrikulasi Johor di Tangkak. Lawatan ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar-pelajat SPM dengan cabang institusi pendidikan yang wujud sebagai pilihan mereka selepas SPM nanti.

  Lawatan yang dikelola oleh unit kau seling SSTMI ini berharap berjaya menaikkan semangat dan iltizam para atlet untuk menjadikan MATRIKULASI sebagai pilihan mereka untuk mencapai cita-cita tanpa meninggalkan minat pada sukan yang sememangnya sudah me9njadi nadi kehidupan mereka