VISI SEKOLAH


Pendidikan Berkualiti

Insan Terdidik

Negara Sejahtera