OBJEKTIF SEKOLAH

 

1. Memangkinkan atlet yang berpotensi tinggi ke arah kemenjadian sebagai atlet kebangsaan dan bertaraf dunia

 

2. Menyediakan ruang dan peluang bagi atlet untuk cemerlang dalam bidang sukan dan akademik

 

3. Menyediakan prasarana yang kondusif untuk latihan sukan dan proses pengajaran dan pembelajaran

 

4. Menyemai dan memupuk minat yang tinggi dalam bidang sukan dan akademik

 

5. Menyediakan ruang untuk melaksanakan latihan secara saintifik dan sistematik

 

6. Menyediakan landasan bagi laluan kerjaya dalam bidang pengurusan sukan dan kejurulatihan

 

7. Memelihara masyarakat harmoni, bersatu padu, taat setia seperti yang termaktub dalam Rukun Negara.